بایگانی روزانه : تیر ۹, ۱۳۹۸

جوهر رسانا

جوهر رسانا جوهر رسانا جوهری است که باعث رسانای الکتریکی شدن جسم چاپ شده می شود. این جوهر معمولاً اضافه کردن گرافیت، کربن یا مواد رسانای دیگر به جوهر ساخته می شود. پرکاربردترین استفاده این جوهر در چاپ مدارهای الکتریکی است. جوهرهای رسانا می توانند یک راه اقتصادی تر برای قرار دادن ردیاب های رسانا روی سطوحی مانند مدار الکتریکی نسبت به راه سنتی آن یعنی قلم زنی مس از روی صفحات مس باشد. چاپ یک پروسه اضافی است که البته [...]

بیشتر بدانید...