حکاکی لیزری

ماشین حکاکی لیزری

ماشین حکاکی لیزری ماشین حکاکی لیزری زیر مجموعه ماشین های نشانه گذاری با لیزر است که با استفاده از لیزر روی یک جسم حکاکی می کند. نشانه گذاری با لیزر از سوی دیگر یک مجموعه وسیعی از روش های علامت یا نشانه گذاری روی یک جسم است. از جمله مواردی مانند سنگ زنی یا زغال کاری، فومینگ، ذوب کردن، تخریب و … . این تکنیک شامل جوهر یا ابزارهای دیگر که با سطح جسم در تماس هستند نمی شود. و این [...]

بیشتر بدانید...