سه بعدی

3d printer

پرینتر سه بعدی

پرینتر سه بعدی پرینتر سه بعدی یا ۳D دستگاهی است که از داده دیجیتالی موجود در کامپیوتر، اجسام سه بعدی تولید می کند. مراحل ساخت و استفاده از مواد سازنده آن تحت نظارت کامپیوتر هستند.   نحوه کار پرینتر هر پرینتر کار را با یک فایل طراحی سه بعدی موجود در کامپیوتر شروع می کند. تلاش برای پرینت سه بعدی بدون یک فایل مانند تلاش برای چاپ سند بدون فایل متن آن است. فایل طراحی به لایه های نازکی تقسیم بندی و به [...]

بیشتر بدانید...