برچسب- دای

پایداری رنگ

پایداری رنگ

پایداری رنگ پایداری رنگ خصوصیتی از رنگدانه مانند دای و پیگمنت است که میزان استقامت از محو و فید شدن آن را در مقابل نور توصیف می کند. دای ها و پیگمنت ها برای مثال در رنگرزی پارچه ها، پلاستیک ها، یا سایر مواد و رنگ های صنعتی و جوهر های چاپ استفاده می شوند. سفید کردن رنگ در اثر تشعشعات فرابنفش در ساختار شیمیایی مولکولی رنگ جسم است. بخشی از مولکولکه مسئول رنگ جسم است کروموفور یا رنگ بر نامیده [...]

بیشتر بدانید...
پیگمنت

پیگمنت

پیگمنت پیگمنت ماده ای است که رنگ نور منتقل شده یا منعکس شده را با جذب انتخابی طول موج های دلخواه رنگ تغییر می دهد. این فرآیند فیزیکی از فلورنس، فسفرنس و سایر فرم های تابناکی که نور را منتشر می کنند، متفاوت است. بسیاری از مواد به طور منتخب طول موج های مشخص نور را جذب میکنند. پیگمنت هایی که توسط بشر انتخاب، ساخته و توسعه داده می شوند، خصوصیات ویژه ای مانند قدرت بالای سایه (تینت) رنگ ها [...]

بیشتر بدانید...
دای

دای یا رزانه

دای یا رزانه دای یا رزانه یک ماده رنگی است که با سطحی که به آن ترکیب می شود رابطه شیمیایی برقرار می کند. دای معمولاً به یک محلول آبکی اعمال می شود و ممکن است نیاز به یک ثابت کننده برای افزایش سختی دای روی پارچه را داشته باشد. دای و پیگمنت هر دو رنگی هستند، زیرا آن ها فقط برخی از طول موج های نور مرئی را جذب می کنند. دای ها معمولاً در آب حل می شوند در [...]

بیشتر بدانید...